Pravidla: Dvonn

Dvonn je čtvrtou hrou projektu Gipf, jehož autorem je Kris Burm. Tato hra pro dva hráče má podtitul "Nenech se odříznout". Hra začíná s prázdnou hrací deskou. Hráči ji v první fázi nejprve střídavě zaplní. Poté nastane druhá fáze. Kdo je na tahu, musí pohnout svým kamenem nebo komínkem, a to tak, že se umístí na jiný kámen nebo komínek. Celý komínek vždy kontroluje horní kámen. Komínek se pohybuje přesně o tolik políček, kolik kamenů obsahuje. Kameny musí být neustále v kontaktu alespoň s jedním dvonn kamenem (nepřerušené spojení), jinak budou z desky odstraněny. Vaším cílem je, abyste na konci hry měli pod kontrolou co nejvíc kamenů. Představení celého projektu Gipf najdete v samostatném článku. Zde jsou celá pravidla hry >>>

Skládejte si hrací kameny pěkně na sebe do komínku, kontrolujte kameny svého soupeře a zůstaňte ve spojení s červenými DVONN kameny! Dávejte si dobrý pozor
na to, co právě dělá váš soupeř – ale nezapomeňte přitom sledovat i své vlastní možnosti! A co se stane, když to neuděláte? Budete nakonec přinuceni k takovým tahům, které opravdu nebudete chtít udělat… a pak… pak se budou dít podivné věci.

Dvonn - hraA) HERNÍ MATERIÁL

 • 23 bílých hracích kamenů
 • 23 černých hracích kamenů
 • 3 červené DVON-kameny
 • 1 hrací deska
 • 1 pravidla hry
DVONN se vám bude hrát lépe, když otočíte kameny jejich "vypouklou" stranou nahoru.

B) CÍL HRY

Mějte pod kontrolou pokud možno nejvíc kamenů, a to tak, že je budete skládat na sebe do komínku a pokusíte se držet své komínky pohromadě pomocí DVONN-kamenů. Kdo má pod kontrolou nejvíc kamenů v okamžiku, že už není možno provést žádný tah, vyhrává hru.

C) PŘÍPRAVA HRY

1. Nejdřív se dohodne, kdo začne. Hráč, který hru zahajuje, dostává 2 DVONN-kameny a 23 bílých kamenů; druhý hráč dostává 1 DVONN-kámen a 23 černých kamenů.

2. Hrací deska se rozloží horizontálně mezi oba hráče tak, aby měl každý hráč na své straně 9 políček.

D) 1. FÁZE: NASAZENÍ KAMENŮ DO HRY

1. Hra začíná na prázdné hrací desce. Hráči pokládají na střídačku každý po jednom kameni na hrací desku.Hráči musí začít červenými DVONN-kameny a teprve pak mohou položit na hrací desku kameny vlastní:

 • Bílá: první DVONN-kámen
 • Černá: druhý DVONN-kámen
 • Bílá: třetí DVONN-kámen
 • Černá: první černý kámen
 • Bílá: první bílý kámen
 • Černá: druhý černý kámen atd.
2. Hrací kámen se může položit na jakékoliv volné políčko.

3. Když jsou rozmístěny všechny hrací kameny, jsou zároveň obsazena všechna políčka. To je také konec 1. fáze.

E) 2. FÁZE: TAŽENÍ HRACÍMI KAMENY

1. DŮLEŽITÉ! Hráč, který začínal v 1. fázi, začíná také 2. fázi! Jinými slovy: Poté co bílá položí na hrací desku svůj poslední kámen, je znovu na řadě (černá pokládá v 1. fázi jako první svůj vlastní kámen, teď je to bílá, která má první tah).

2. Kdo je na tahu, musí pohnout hracím kamenem nebo komínkem. Samostatný kámen se může pohybovat v libovolném směru o jedno políčko, ale pouze tehdy, je-li cílové políčko ještě obsazeno (tzn. kámen se musí tedy položit buď nahoru na jiný kámen, nebo na komínek libovolné barvy).

3. Hráči mohou táhnout jen s kameny své vlastní barvy. Když byly na sebe položeny dva kameny nebo i více, kontroluje celý komínek barva horního hracího kamene.

4. Komínek se vždy pohybuje jako celek, a to o tolik políček, kolik kamenů sám obsahuje, nezávisle na tom, jakou mají kameny barvu. Komínek se 3 kameny se tedy pohybuje o 3 políčka. Komínek se smí pohybovat stejně jako jednotlivé kameny v libovolném směru. V průběhu jednoho tahu nesmí změnit směr pohybu.

5. Tah nesmí být zakončen na prázdném políčku, můžeme se přes něj ale v rámci jednoho tahu klidně pohybovat. Při provádění tahu se ale musí počítat každé políčko, nezávisle na tom, jestli je prázdné nebo obsazené. (Viz obrázek 1.)

Obrázek 1: Označeným komínkem se může táhnout o tři políčka směrem, který ukazují šipky.

6. DŮLEŽITÉ! Hrací kámen nebo komínek, který je ze všech šesti stran obklopen ostatními kameny, se nemůže nikam pohybovat. Z čehož vyplývá, že na začátku hry se nejdříve může táhnout s kameny, které jsou na okraji hrací desky. Kameny ve středu hrací desky zůstanou tedy tak dlouho blokovány, až přestanou být kolem dokola obklopeny ostatními kameny. (Viz obrázek 2.)

Obrázek 2: Kameny a komínky označené značkou "x" jsou obklopeny 6 kameny a nelze jimi pohybovat.

7. Samostatný DVONN-kámen se nesmí sám pohybovat, ale může se na něj položit buď hrací kámen, nebo celý komínek. Pokud je DVONN kámen součástí nějakého komínku, může se s komínkem táhnout – ale, jak již bylo vysvětleno výše, tah může uskutečnit pouze ten hráč, jehož barva je nahoře.

8. Vynechat tah není povoleno, ledaže by už hráč nemohl provést žádný tah.

F) ZTRÁCENÍ KAMENŮ

1. Aby mohly jak kameny, tak i komínky zůstat ve hře, musejí být vždy nějak v kontaktu alespoň s jedním DVONN-kamenem. "Být v kontaktu" znamená, že musí vždy existovat spojení s nějakým DVONN-kamenem, a to buď přímé, nebo nepřímé přes řetězec kamenů. Každý hrací kámen nebo komínek, který tento kontakt ztratí, musí být okamžitě odebrán z hrací desky. Samozřejmě, že se také může stát, že v důsledku jednoho jediného tahu musí být z hrací desky odstraněno více kamenů. (Viz obrázek 3.)

Obrázek 3: Když potáhne bílá označeným kamenem, ztrácejí kameny a komínky vlevo své spojení s DVONN-kamenem. Budou odebrány ze hry.

2. Všechny kameny, které musí být odstraněny, jsou ven ze hry napořád. Je úplně jedno, kdo provede tento tah, při němž jsou kameny nebo komínky izolovány. Obzvláště na konci hry mohou vzniknout situace, kdy budete přinuceni, izolovat své vlastní kameny – mějte se tedy na pozoru! (Viz obrázek 4.)

Obrázek 4: Herní situace na konci hry. Na tahu je bílá. Bílá už může táhnout pouze jedním komínkem. Protože musí táhnout tak dlouho, jak jen může, musí tedy tímto komínkem pohnout, a tím ztratí všechny označené komínky!

3. Všechny DVONN-kameny zůstávají až do konce hry na políčku. Nemohou být izolovány; koneckonců jsou spolu neustále spojeny!

G) ZAKONČENÍ HRY

1. Hráči musí táhnout tak dlouho, dokud mohou. Pokud jeden z hráčů již nemá žádnou možnost tahu, je druhý hráč nucen hrát dále tak dlouho sám, až ani on už není schopen tahu. Pokud by došlo k tak nepravděpodobné situaci, že by jeden z hráčů zase mohl táhnout, i když předtím nebyl schopen žádného tahu, musí tedy táhnout. (K této situaci může dojít, pokud je jeden nebo více hracích kamenů blokováno, čili obklopeno 6 jinými.)

2. Hra je u konce, když proběhne poslední možný tah. Oba hráči poskládají nyní na sebe své komínky, které mají pod kontrolou. Hráč s vyšším komínkem vyhrává – nezávisle na barvě kamenů v komínku.

3. Pokud mají oba hráči stejný počet kamenů, končí hra nerozhodně.

Pozor: Pokud se oba komínky zdají být stejně vysoké, nebo je zde rozdíl pouze jednoho kamene, spočítejte raději své kameny ještě jednou, abyste si byli jistí.

H) STRATEGICKÉ POKYNY

1. 1. fáze: Vlastní kameny by se měly nasadit do hry pokud možno na kraj hrací desky a zároveň v blízkosti
DVONN-kamenů. Dbejte na to, abyste nerozmístili příliš mnoho kamenů moc blízko vedle sebe.

2. 2. fáze: Když zrovna provádíte tah, pokuste se vždy zneutralizovat nějaký soupeřův kámen tak, že jeden ze svých kamenů položíte při tahu na kámen svého soupeře. S neutralizovaným kamenem se totiž bude chovat tak, jako by zrovna zažil malou dílčí prohru (zůstává sice ve hře, ale má oproti svému soupeři o jeden kámen méně, s nímž by mohl táhnout).

3. Pokuste se udržet v pohybu pokud možno co nejvíc vašich kamenů. Myslete na to, že čím větší budou komínky, tím hůř se jimi bude pohybovat.

4. Mějte se na pozoru, pokud má váš soupeř pod kontrolou nějaký DVONN-kámen. Jedním tahem se mu totiž může podařit urychlit odstranění mnoha vašich kamenů ze hry. Pokuste se tedy znehybnit komínek tím, že ho ještě navýšíte.

5. Poslední tahy jsou velmi důležité. Velmi často totiž vyhrává ten z hráčů, který ke konci hry vlastní většinu pohyblivých kamenů. Pokuste se tedy zůstat co nejdéle ve hře a přinuťte svého soupeře, aby musel vynechat tah jako první.

Uveřejněno s laskavým souhlasem společnosti Corfix.

Odkazy:

Související články:

***

Žádné komentáře: