Pravidla: Citadela

Citadela je karetní hra Bruna Faiduttiho pro 2–7 hráčů. Úkolem hráčů je postavit ve městě nové budovy. Vyhraje ten, jehož budovy budou na konci hry nejhodnotnější. Hráčům přitom pomáhají obyvatelé města rozličných profesí a společenského postavení. V každém kole někdo: mordýř, zloděj, čaroděj, král, kněz, kupec, stavitel, žoldnéř. Více o hře se dočtete v recenzi, zde najdete její celá pravidla >>>

HERNÍ MATERIÁL

 • 65 karet staveb: 20 zelených, 12 žlutých, 11 červených, modrých, fialových;
 • 8 karet postav: mordýř, zloděj, čaroděj, král, kněz, kupec, stavitel, žoldnéř;
 • 1 karta s korunkou, opatřená stojánkem
 • 7 přehledů hry
 • 30 zlaťáků
CÍL HRY

Každý hráč se snaží vybudovat město složené z osmi co nejcennějších staveb – budov. Kdo chce být úspěšnější než ostatní, musí pečlivě volit mezi dostupnými postavami a využívat jejich předností ve svůj prospěch. Vládcem citadely a vítězem hry se stává hráč, který za své město získá nejvíce bodů.

PŘÍPRAVA HRY

Nejstarší hráč se pro první kolo ujme role krále (začínajícího hráče) a na znamení své hodnosti si před sebe postaví kartu s korunou, kterou zasune do stojánku. Karty rozdělte na stavby a na postavy, oba balíčky zamíchejte a položte doprostřed stolu lícem dolu. Vedle obou balíčků umístěte 30 zlaťáku.

Každý hráč na začátku dostane:
 • 4 karty staveb (do ruky, ostatní je nevidí),
 • 2 zlaťáky (před sebe na stul, počet zlaťáků je veřejný),
 • 1 přehled hry.
Karty

1) Karty staveb
karta stavbyCílem každého hráče je postavit město, ve kterém bude 8 staveb a získat za ně co nejvíce bodu. Za postavení každé stavby musí hráč zaplatit tolik zlaťáků, kolik je zobrazeno v levém horním rohu. Cena stavby zároveň určuje počet vítězných bodů, které stavba hráči přinese. Každá stavba má svou barvu:
 • Žlutá – odvádí daně králi.
 • Modrá – odvádí daně knězi.
 • Zelená – odvádí daně kupci.
 • Červená – odvádí daně žoldnéři.
 • Fialová – tyto budovy jsou průměrně dražší než budovy ostatních čtyř barev, ale na oplátku přinášejí hráči nové možnosti, které jsou na kartách popsány. Pokud není uvedeno jinak, muže jejich efekt použít jedenkrát v každém kole, když je na tahu.
2) Karty postav
kupecKaždá z osmi postav propůjčuje hráči speciální schopnosti, které budou vysvětleny dále.

Průběh jednoho kola (pro 4–7 hráčů, změny pravidel pro 2–3 hráče najdete na konci pravidel)
Začínající hráč zamíchá karty s postavami a 0–2 z nich položí na stůl lícem nahoru podle následující tabulky:

Počet hráčů Vyložené karty postav
4 2
5 1
6–7 0

Pokud se mezi odkrytými kartami nachází postava krále, vymění se za jinou a král se zamíchá zpět mezi zbylé postavy. Potom se začínající hráč podívá na horní kartu postavy a položí ji lícem dolů doprostřed stolu. Zbývající karty postav si prohlédne a jednu postavu si z nich vybere.

Položí ji před sebe lícem dolu, aby ji ostatní hráči neviděli. Zbývající karty předá hráči po své levé ruce tak, aby je ostatní neviděli. Ten si také vybere jednu postavu, kterou položí skryte před sebe a předá karty dalšímu hráči nalevo, atd. Na posledního hráče zůstanou dvě karty. Jednu z nich si vybere a tu druhou položí lícem dolů doprostřed stolu.

(Zvláštní případ: Pokud hraje sedm hráčů, na posledního hráče zůstane jen jedna karta. Proto si k ní vezme ještě tu kartu, kterou na začátku odložil doprostřed stolu lícem dolů začínající hráč. Jednu z těchto karet si vybere a druhou položí lícem dolů na stůl.)

Pořadí, ve kterém hráči hrají, není určeno tím, jak sedí u stolu, ale tím, jaké si vybrali postavy. Toto pořadí je uvedeno také na přehledových kartách a řídí se čísly uvedenými v levém horním rohu karet postav. Dodržování správného pořadí postav ve hře kontroluje začínající hráč (král). Pokud má hráč postavu, na kterou přišla řada, ukáže ji ostatním a položí ji do středu stolu. Následně provede svůj tah. Pokud se žádný hráč nehlásí k postavě, která by měla hrát (to se stane, pokud je postava mezi odloženými kartami nebo pokud byla zneškodněna), hraje další postava v pořadí.

Až odehrají všechny postavy, začíná nové kolo. Hráči odevzdají karty postav začínajícímu hráči (tomu, kdo měl v právě ukončeném kole postavu krále). Ten opět karty zamíchá, vyloží 0–2 postavy na stůl a jako první si vybere postavu pro další kolo. Hráči si vybírají postavy do každého kola znovu.

Průběh tahu jedné postavy
Ten kdo má postavu, která je právě na řadě, ukáže ostatním svou kartu postavy a začíná svůj tah.
 • Hráč si vezme z banku dva zlaťáky nebo
 • si vezme novou stavbu. Rozhodne-li se pro stavbu, lízne si horní dvě karty z balíčku staveb. Z nich si jednu vybere, ponechá si ji v ruce a druhou odloží na odkládací balíček.
 • Hráč muže postavit jednu stavbu. Její kartu z ruky položí před sebe na stul a zaplatí do banku tolik zlaťáků, kolik je na ní uvedeno.

Příklad:
Za postavení obranné věže musí hráč zaplatit tři zlaťáky (viz obrázek výše).

Hráč muže kdykoliv během tahu využít vlastnosti postavy, kterou si vybral. Každou z vlastností smí použít jen jedenkrát v jednom tahu.

8 postav a jejich vlastnosti

1) Mordýř
Určí jednu postavu, kterou chce zneškodnit. Když přijde zneškodněná postava na řadu, vůbec nehraje. Ve chvíli, kdy by měla přijít na tah, se přejde přímo k postavě další. Hráč, který si tuto postavu vybral, se zdrží veškerých činností a k postavě se nehlásí. Pokud například mordýr zneškodnil kupce, kupec v tomto kole nehraje.

2) Zloděj
Určí jednu postavu, kterou chce v tomto kole okrást. Nesmí okrást mordýře ani jeho oběť. Hráč, který si okradenou postavu vybral, odevzdá zloději ve chvíli, kdy na něj přijde řada, všechny svoje zlaťáky. Zlaťáky, které okradená postava vydělá v tomto kole, si muže nechat. Pokud například zloděj okrade kněze, musí kněz na začátku svého tahu předat zloději všechny svoje zlaťáky.

3) Čaroděj
Čaroděj si muže vybrat jednu ze dvou možností:
 • Buď si vymění všechny karty staveb, které má v ruce, se všemi kartami staveb, které má v ruce jiný hráč,
 • nebo odloží libovolný počet staveb z ruky na odkládací balíček a vezme si stejný počet nových karet z balíčku staveb.
Poznámka: Pokud nemá čaroděj v ruce žádnou kartu, muže využít i první možnost. Neodevzdá jinému hráči nic a sám si vezme všechny jeho karty do ruky.

4) Král
Král si před sebe postaví kartu s korunou a stává se začínajícím hráčem. To znamená, že si v příštím kole jako první vybírá postavu a dohlíží na pořadí postav. Král získává jeden zlaťák (vybírá daně) za každou žlutou stavbu, kterou má postavenou. Pokud si postavu krále nikdo nevybral, zůstává začínajícím hráčem král současný.

Poznámka: Pokud byl král zneškodněn mordýrem, hráč, který si postavu krále vybral, dostane kartu s korunou až na konci kola a stane se začínajícím hráčem pro následující kolo.

5) Kněz
Stavby, které má postavené kněz, nemůžou být zničeny žoldnéřem. Kněz získává jeden zlaťák (vybírá daně) za každou modrou stavbu, kterou má postavenou.

6) Kupec
Kupec na začátku svého tahu získá vždy jeden zlaťák (získá tedy buď tři zlaťáky nebo jednu stavbu a jeden zlaťák). Kupec získává jeden zlaťák (vybírá daně) za každou zelenou stavbu, kterou má postavenou.

7) Stavitel
Stavitel si na začátku svého tahu vezme vždy dvě karty staveb (získá tedy dvě stavby a dva zlaťáky nebo tři stavby). Muže v jednom kole postavit až tři stavby (ostatní mohou jen jednu). Díky tomu muže mít stavitel na konci hry postaveno více než osm staveb.

8) Žoldnéř
Žoldnéř muže některému z hráčů zbořit jednu stavbu. Za to musí zaplatit o jeden zlaťák méně, než stálo její postavení. Zbořenou stavbu odhodí na odkládací balíček. Stavbu, která stála jeden zlaťák, muže zbořit zdarma. Za zboření stavby, která stála pět zlaťáků, zaplatí zlaťáky čtyři. Žoldnéř může zbořit stavbu i hráči, jehož postava byla zneškodněna. Nemůže ale zbořit stavbu hráči, který už má postaveno osm staveb. Žoldnéř získává jeden zlaťák (vybírá daně) za každou červenou stavbu, kterou má postavenou.

Pozor: K těmto vlastnostem si každá postava muže vzít na začátku svého tahu dva zlaťáky nebo kartu stavby a muže postavit jednu stavbu (viz Průběh tahu jedné postavy).

Příklady, na kterých je zdůrazněno použití vlastností postav:
 • Kupec má na začátku svého tahu v ruce kartu Obchodní kancelář (zelená za tři zlaťáky), nemá žádné zlaťáky a mezi postavenými stavbami má dvě zelené. Jeho tah muže vypadat takto: Na začátku svého tahu si vezme dva zlaťáky (příjem, který získá na začátku tahu). K tomu si vezme jeden zlaťák (vlastnost kupce). Potom si za tři zlaťáky postaví obchodní kancelář a nakonec vybere daně (tři zlaťáky) ze zelených staveb (vlastnost kupce).
 • Nebo může hrát takto: Na začátku svého tahu si vezme jednu kartu stavby (z balíčku si vezme dvě karty, jednu si nechá v ruce a druhou zahodí na odhazovací balíček), vezme si jeden zlaťák (vlastnost kupce) a dva zlaťáky (daně za své dvě vyložené zelené stavby), potom si za tři zlaťáky postaví obchodní kancelář. Takto nemá na konci svého tahu žádné zlaťáky, ale má jednu kartu stavby v ruce.
 • Čaroděj má na začátku svého tahu dva zlaťáky a v ruce jednu kartu – Zámek za čtyři zlaťáky. Vezme si dva zlaťáky (příjem, který získá na začátku tahu), potom za čtyři zlaťáky postaví zámek, který měl v ruce (každá postava může za tah postavit jednu stavbu), potom vymění všechny své karty staveb (0 karet) s jedním spoluhráčem, který má v ruce tři karty staveb (vlastnost čaroděje). Na konci tahu má v ruce tři karty staveb a spoluhráč nemá žádnou.
Příklad výběru postav
 • Petr má v prvním kole postavu stavitele. Využije všech jeho výhod a podaří se mu vyložit cechovní dum a tržiště. Obě tyto stavby odvádí daně kupci. Vhodným výběrem postavy pro další kolo bude tedy kupec, protože přinese dva zlaťáky navíc (daně).
 • Hanka má v prvním kole postavu krále. Díky počátečnímu množství 2 zlaťáků se jí podaří postavit Přístav za 4 zlaťáky. Karty staveb, které jí zůstaly v ruce, jsou ještě dražší (5, 5 a 6 zlaťáků) a těžko v příštím kole nějakou z nich bude moci postavit. Vhodným výběrem postavy pro další kolo bude tedy čaroděj, protože má možnost vyměnit si karty s některým z protihráčů.
Konec hry & vládce citadely
Jakmile některý z hráčů postaví osm nebo více staveb (postavit více staveb může pouze stavitel), dohraje se právě probíhající kolo a hra končí.

Každý hráč si nyní započítá následující vítězné body:
 • Body za postavené stavby.
 • 3 body si započítá hráč, pokud má postavenou alespoň jednu stavbu od všech pěti barev (žlutá, zelená, modrá, červená, fialová).
 • 4 body dostane ten, kdo jako první postavil osm staveb.
 • 2 body dostanou všichni ostatní, kterým se ještě podařilo postavit osm staveb.
Za zlaťáky a karty v ruce nedostanou hráči žádné body.

Vítězem a vládcem citadely se stává hráč, který získal nejvíce bodů.

Pokud má více hráčů stejný počet bodů, vyhrává ten z nich, který získal více bodů pouhým sečtením hodnot postavených staveb.

Změny pro hru dvou a tří hráčů

Hra probíhá úplně stejně jako hra pro 4–7 hráčů: Hráči přicházejí na tah v pořadí podle postav, které si vybrali. Každý hráč si však vybere dvě postavy místo jedné. Tuto skutečnost muže takticky využít. Třeba tak, že s postavou, která je první na tahu, šetří zlaťáky, aby s postavou druhou mohl postavit dražší stavbu.

Postup vybírání postav najdete v příkladech.

2 hráči: Petr se stane králem a získá kartu s korunou. Zamíchá osm karet postav, podívá se na horní kartu a položí ji doprostřed stolu lícem dolů. Zůstane sedm karet, z nichž si Petr jednu vybere a zbylých šest karet pošle Zuzce. Zuzka si jednu postavu vybere a jednu další postavu položí lícem dolů doprostřed stolu. Zůstanou čtyři karty, které pošle zpátky Petrovi. Petr si jednu postavu vybere a jednu přidá lícem dolů doprostřed stolu. Poslední dvě karty pošle zase Zuzce. Ta si jednu z nich nechá a druhou odloží lícem dolů. Petr i Zuzka teď mají každý dvě postavy a mohou se pustit do hry.

3 hráči: Vláďa se stane králem a získá kartu s korunou. Zamíchá osm karet s postavami, podívá se na horní a položí ji lícem dolů doprostřed stolu. Zůstane sedm karet, z nichž si Vláďa jednu vybere a zbylých šest pošle Petrovi. Petr si jednu kartu vybere a zbylých pět karet pošle Zuzce. Zuzka si jednu vezme a zbývající čtyři karty pošle zase Vláďovi. Ten si opět jednu vybere a zbytek karet pošle Petrovi. Ten si taky jednu vybere a poslední dvě karty pošle Zuzce. Zuzka si jednu kartu vybere a tu poslední položí lícem dolů doprostřed stolu. Všichni hráči (Vláďa, Petr i Zuzka) teď mají dvě postavy a mohou se pustit do hry.

Uveřejněno s laskavým souhlasem společnosti MindOK.

Odkazy:
Související články:
***

5 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, zajímalo by mě, proč postava krále nemůže být vyložena v odekrytých kartách. I tak je přeci možné, že si ho nikdo nevybere a zůstane ležet na hromádce.

Anonymní řekl(a)...

Zajimalo by me, zda muze zoldner bourat stavbu sam sobe? Neni to nikde zakazano, ale ani vyslovene povoleno.

Unknown řekl(a)...

Ahoj, každý by měl mít možnost zvolit si krále, aby se mohl stát prvním hráčem a tím pádem získat výhodu do příštího kola.

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, mame dotaz jestli se clovek muze zadluzit kdyz nema zlataky na odvadeni dani?

Anonymní řekl(a)...

Nemuze je citovano “muze zborit jednu stavbu soupere”