Citát z klasika o hře

"Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím jiného bytí, než je všední život."
Johan Huizinga (Homo ludens)

Citát je vlastně definice hry a najdete ji ve výborné knize, kterou vřele doporučuji každému, kdo se chce dozvědět více o hře jako kulturním fenoménu, co pro nás a naši civilizaci znamenají.

Pokud se podíváme optikou této definice na deskové hry, zjistíme, že sedí naprosto přesně. K deskové hře usedáme, protože se chceme bavit, kdyby nás někdo nutil, tak se nebude bavit nikdo. Každá hra má svá přesná pravidla, v jejichž rámci se pohybujeme, a teké jasný začátek a konec. Pokud někdo pravidla poruší, je vyloučen ze hry, nebo hra musí být zrušena. Cílem hry není něco získat, vydělat nebo tak něco, jinak by šlo o hazard, cíl hry je v ní samé. Hráče dokáže dokonale pohltit, takže hrají jako o život, vžijí se alespoň po dobu hry do jiné role, mnohdy velmi bizardní či fantastické, a tak mohou zažít to, co by ve všedním životě nebylo ani možné. A to je jeden z důvodů, proč hrát. A získáváme tím mnohem víc, i když nejde o hmotné statky.

Žádné komentáře: