Pravidla: Pandemic


Pandemic je kooperativní hra, ve které hráči zachraňují svět ohrožený čtyřmi smrtelnými nemocemi. Každý hráč představuje experta z týmu CDC. Hra je určena pro 2–4 hráče. Můžete si zahrát i sami v solitérní verzi. Více o hře se dočtete v recenzi. Zde najdete celá pravidla hry >>> 

Ty a tvoji spoluhráči jste členové expertního týmu pro boj proti infekcím, který vede svoji bitvu proti čtyřem smrtícím nemocem. Budete cestovat po celém světě, léčit propukající epidemie a zároveň se snažit vynalézt na ně lék. Abyste chorobám zabránili zlikvidovat svět, musíte spolupracovat a využívat každý svých předností. Čas běží, nemoci propukají naplno a šíří se rychlostí pandemie. Stihnete vynalézt léky včas? Osud lidstva je ve vašich rukou!

HERNÍ MATERIÁL
 • 5 figurek
 • 6 výzkumných stanic
 • 1 herní plán
 • 6 žetonů (4 žetony léků, 1 žeton infekce, 1 žeton pandemie)
 • 96 kostek nemoci (24 od každé barvy, modrá – antrax – Bacillus anthracis, žlutá – břišní tyfus – Salmonella typhi, černá – cholera – Vibrio cholerae, červená – SARS – Severe acute respiratory syndrome associated Coronavirus)
 • 59 hracích karet
 • 48 infekčních karet
 • 5 karet rolí
 • 4 referenční karty

CÍL HRY

Pandemic je kooperativní hra. Ty a tvoji spoluhráči jste členy týmu CDC (Center for Disease Control and Prevention) pro boj proti nemocím. Spolupracujete spolu na vynalézání léku a zabraňujete dalšímu šíření chorob. Každý člen týmu má unikátní roli se speciálními schopnostmi. Pokud je budete chytře využívat, zvýšíte tím svou šanci na výhru. Cílem je zachránit lidstvo vynalezením léků na čtyři choroby, které hrozí zničit planetu.

Pokud nebudete schopni vynalézt léky včas, situace se vymkne kontrole a planetu již nepůjde zachránit – hra skončí porážkou vás všech. Budete schopni zachránit lidstvo?

PŘÍPRAVA HRY

1. Umístěte hrací plán doprostřed stolu tak, aby na něj všichni dosáhli.2. Zamíchejte karty rolí a rozdejte po jedné každému hráči. Každý hráč si vezme figurku odpovídající barvy a umístí ji do Atlanty. Vraťte přebytečné karty rolí a figurky zpět do krabice.
3. Umístěte jednu výzkumnou stanici do Atlanty (sídlo CDC) a zbytek poblíž hracího plánu.
4. Položte žeton pandemie na pole „0“ ukazatele pandemií, žeton infekce na první pole ukazatele míry infekce (s číslem „2“) a čtyři žetony léků poblíž políček objevených léků na hracím plánu.
5. Oddělte od sebe jednotlivé kostky podle barev nemoci a udělejte z nich čtyři hromádky.
6. Vyjměte 6 karet epidemií z balíčku hracích karet a pro tuto chvíli je odložte.
7. Zamíchejte zbytek hracích karet (s modrým rubem) a rozdejte je hráčům:

 • 4 hráči: po 2 kartách;
 • 3 hráči: po 3 kartách;
 • 2 hráči: po 4 kartách každý.

8. Rozdělte zbytek hracích karet do balíčků podle toho, jak těžkou úroveň hry budete chtít hrát. Snažte se utvořit balíčky stejně velké.
 • Pro jednoduchou hru rozdělte karty do 4 balíčků (takto hrajte první hru).
 • Pro středně náročnou hru rozdělte karty do 5 balíčků (jakmile už zvládáte jednoduchou hru).
 • Pro velmi náročnou hru rozdělte karty do 6 balíčků (jakmile už zvládáte středně náročnou hru).

9. Do každé kupky zamíchejte kartu epidemie. Postavte je na sebe, čímž vznikne „lízací“ balíček hracích karet (pokud se vám nepodařilo karty rozdělit rovnoměrně, postavte větší balíčky nahoru a menší dolů). Vraťte zbývající karty epidemií zpět do krabice.
10. Zamíchejte infekční karty (se zelenými ruby) a položte je na desku – tvoří „lízací“ balíček infekcí.
11. Umístěte na desku počáteční kostky nemocí:
 • Vezměte tři svrchní karty z infekčního „lízacího“ balíčku a umístěte je lícem nahoru vedle něj – tvoří odkládací balíček infekcí. Za každou kartu umístěte 3 kostky nemoci odpovídající barvy do znázorněného města.
 • Vezměte tři další karty a udělejte to samé, pouze se 2 kostkami.
 • Vezměte tři poslední karty a udělejte opět to samé, ale přidejte pouze 1 kostku.
12. Začíná hráč, který byl naposledy nemocný.PRŮBĚH HRY

Hráči se po směru hodinových ručiček střídají při provádění tahů, dokud hra neskončí. V každém tahu hráč, který je na řadě musí:
 1. Odehrát 4 akce.
 2. Přibrat si do ruky 2 hrací karty.
 3. Odehrát roli tzv. infektora.
Po odehrání role infektora hráčův tah skončil a hraje hráč po jeho levici.

1. AKCE

Hráč má v každém tahu 4 akce. Hráč si může vybrat kteroukoliv ze základních či speciálních akcí a zahrát ji, pokud může. Daná akce může být za tah využita i vícekrát, nicméně pokaždé stojí hráče jednu z jeho akcí.
Role hráče (dle karty rolí) mu umožňuje využívat unikátních dovedností, které jsou s ní spojeny. Hráči mohou též akci vynechat (pasovat), pokud nemají co dělat, popřípadě pokud se jim to hodí. Nevyužité akce však nelze převést do dalšího tahu.

Základní akce

Přejezd (či převoz lodí)
Přesuň se do vedlejšího města spojeného červenou linkou s městem, ve kterém je tvá figurka. Červené linky, které vedou ven z hracího plánu, pokračují na jeho druhé straně do daného města (například Sydney a Los Angeles jsou považována za vedlejší města).

Přímý let
Zahraj z ruky kartu města a přesuň se do tohoto města. Odlož zahranou kartu na odkládací balíček.

Charterový let
Zahraj kartu odpovídající městu, ve kterém právě stojíš, a přesuň se do jiného libovolného města na mapě. Odlož zahranou kartu na odkládací balíček.

Let raketoplánem
Pokud je tvá figurka ve městě s výzkumnou stanicí, můžeš ji přemístit do jiného města s výzkumnou stanicí (detaily o výzkumných stanicích následují níže).

Vynechání akce (pas)
Hráč se může též rozhodnout v rámci své akce nedělat nic. Stojí ho to jednu akci.

Dispečer může pohybovat v rámci svého tahu figurkami ostatních hráčů (využívaje jakékoliv ze základních akcí), jako by byly jeho vlastní. Může též utratit akci za to, že přesune figurku do kteréhokoliv města, kde již některá další figurka stojí. Může však pohybovat figurkami ostatních hráčů pouze v případě, že mu to dovolí.

Poznámka: Při charterovém letu musí dispečer zahrát kartu odpovídající městu, kde stojí figurka, kterou si přeje pohnout.

Speciální akce

Stavba výzkumné stanice
Budování výzkumných stanic pomáhá tvému týmu pohybovat se z místa na místo. Výzkumné stanice jsou též nezbytné pro vynalézání léků.

Zahraj kartu odpovídající městu, ve kterém právě stojí tvá figurka a umísti do tohoto města výzkumnou stanici. Odlož zahranou kartu na odkládací balíček. Pokud již nezbývá žádná výzkumná stanice v zásobě, vezmi jednu z již umístěných výzkumných stanic a přemísti ji do města, kde právě stojí tvá figurka.

Operační expert nepotřebuje pro stavbu výzkumné stanice zahrát kartu odpovídající městu, kde právě stojí. Jednoduše utratí akci za postavení výzkumné stanice do města, kde právě stojí jeho figurka.

Vynalezení léku
Jakmile váš tým vynalezne všechny čtyři léky, vyhráváte!

Pokud tvoje figurka stojí ve městě s výzkumnou stanicí, odlož 5 karet stejné barvy a vynalezneš lék na odpovídající nemoc. Vezmi žeton léku a umísti ho (symbolem lahvičky nahoru) na příslušné místo na hracím plánu, aby bylo označeno, že nemoc byla vyléčena. Odlož použité karty na odkládací balíček.

Vědec potřebuje pouze 4 karty jedné barvy, aby vyléčil příslušnou nemoc v rámci akce vynalézání léků.

Léčení nemoci
Abyste si zajistili dostatek času na vynalézání léků, budete muset v průběhu hry nemoci též léčit.

Odstraň 1 kostku nemoci z města, kde právě stojí tvoje figurka (každá odstraněná kostka stojí jednu akci). Umísti odstraněnou kostku zpět do zásoby vedle hracího plánu. Pokud hráči na danou nemoc vynalezli lék, z příslušného města v rámci jedné akce odstraň všechny kostky (místo jedné).

Vymýcení nemoci
Pokud jste již vynalezli lék a všechny kostky dané barvy byly odstraněny z hracího plánu, otočte žeton léku na stranu znázorňující západ slunce. Od tohoto okamžiku nebudou mít karty této barvy otočené v rámci fáze infektora na hru žádný vliv. Vezměte všechny kostky dané barvy a vraťte je do krabice – do konce hry již nebudou použity.

Medik může odstranit všechny kostky jedné barvy (místo jedné kostky) v rámci své akce léčení nemoci. Pokud již byl na nemoc vynalezen lék, medik léčí rychleji a může vyléčit všechny kostky dané nemoci ve městě, kde se nachází jeho figurka, bez spotřeby akce. Tato unikátní schopnost funguje v průběhu tahů všech hráčů.

Sdílení znalostí
Někdy je pro jednoho hráče složité sesbírat dostatek karet na vynalezení léku. V tomto případě může být sdílení znalostí (ačkoliv složité na provedení) užitečné.

Přemístěte kartu od jednoho hráče ke druhému. Každá přemístěná karta stojí jednu akci. Figurky obou hráčů musí stát ve stejném městě a hráči si mohou předat pouze kartu města, ve kterém právě oba stojí (například pokud oba stojíte v Moskvě, pouze karta Moskva může být předána jedním hráčem druhému). Pokud má jeden z hráčů po předání v ruce více jak 7 karet, přebytečné karty musí být okamžitě odloženy na odkládací balíček.

Výzkumník může spoluhráči předat jakoukoliv kartu v rámci akce sdílení znalostí. Není omezen předáváním karty města, ve kterém obě figurky stojí, jak je tomu u ostatních hráčů. Tato možnost se vztahuje pouze na předání karty spoluhráči – pokud by chtěl výzkumník kartu obdržet, vztahují se na něj stejná omezení jak na ostatní hráče. Výzkumník může této schopnosti použít v průběhu tahu kteréhokoliv hráče.

2. BRANÍ KARET

Po odehrání akcí si musí hráč vzít 2 karty z balíčku hracích karet a přidat si je do ruky. Pokud je v rámci toho tažena karta epidemie, pokračuje se podle pravidel při epidemii (viz níže). Po vzetí 2 karet následuje odehrání fáze infektora (viz níže). Pokud v balíčku již není dostatek karet na to, aby si  hráč mohl 2 karty vzít, hra okamžitě končí porážkou všech hráčů!

Speciální karty událostí
Balíček hracích karet obsahuje několik speciálních karet. Tyto mohou být zahrány kdykoliv (i v průběhu tahu spoluhráče) a není na ně potřeba akce. Když speciální kartu zahrajete, následujte instrukce na ní a poté ji odložte na odkládací balíček.

Limit počtu karet
Hráči mohou mít v ruce maximálně 7 karet. Pokud počet karet v ruce toto číslo přesáhne v důsledku lízání karet (nebo sdílení znalostí), hráč musí ihned přebytečné karty odhodit na odkládací balíček. Hráč si může vybrat, kterou kartu odloží. Hráč může též zahrát speciální kartu (i tu, kterou si právě lízl) a redukovat tak počet karet na 7.

Sdílení informací o kartách
Hráči mohou v průběhu hry otevřeně diskutovat strategii, ale stejně jako v reálném životě nemají přístup ke všem informacím. Aby se navodila tato situace, ve středně náročné a  velmi náročné verzi hry není hráčům povoleno hrát s otevřenou rukou a ukazovat ostatním své karty. Hráči však mohou spoluhráčům ústně sdělit, které karty v ruce drží. V jednoduché hře toto omezení neplatí a hráči mohou hrát s otevřenou rukou.

Protože je Pandemic zkouškou kooperace (a nikoliv paměti), hráči mohou kdykoliv kontrolovat obsah obou odkládacích balíčků.

EPIDEMIE

Kdykoliv hráč sejme kartu epidemie, odhodí ji na odkládací balíček a provede následující:

(1) Zvýší úroveň infekce – posune žeton infekce o 1 stupeň na ukazateli míry infekce.

(2) Infikuje – Vezme spodní kartu z lízacího balíčku infekcí a umístí 3 kostky do města na ní zobrazeného, pak kartu umístí na odkládací balíček infekcí.

Poznámka: Žádné město nemůže obsahovat více než 3 kostky jedné barvy. Pokud by epidemie způsobila, že by město přesáhlo tento limit, přebytečné kostky se vrátí do zásoby a dojde k pandemii (více níže). Pokud není v zásobě dostatek kostek, aby mohly být přidány na hrací plán, hra okamžitě končí prohrou všech hráčů!

(3) Zvýší intenzitu infekce – Vezme odkládací balíček infekcí, pořádně jej zamíchá a položí jej navrch na lízací balíček infekcí (nemíchá karty do lízacího balíčku).

3. HRANÍ INFEKTORA

Vezmi z „lízacího“ balíčku infekcí tolik karet, kolik odpovídá současné míře infekce a přidej po jedné kostce odpovídající barvy do každého města. Vyhodnoť karty v takovém pořadí, v jakém sis je vzal.
Pokud by město mělo barvu vymýcené nemoci, kostku nepřikládej. Pokud město již obsahuje 3 kostky nemoci stejné barvy, jaká má být přidána, kostka se nepřikládá a dojde k pandemii.

Příklad:
Radek hraje infektora, aby dokončil svůj tah. Ukazatel míry infekce je na „3“, takže bere 3 karty – Soul, Paříž a nakonec Alžír. Červená nemoc, SARS, byla již dříve vymýcena, tudíž Soul Radek ignoruje. Antrax a cholera jsou ale stále hrozbou, Radek proto musí do obou zbývajících měst přidat po jedné kostce (Přestože je na choleru lék, může se dále šířit!). Radek přidá modrou kostku antrax do Paříže, ve které jsou nyní kostky dvě. Alžír už ale tři černé kostky cholera má, takže není kam kostku přidat a dojde k pandemii!

PANDEMIE
K pandemii dojde, jakmile má hráč přidat kostku nemoci do města, které již obsahuje 3 kostky nemoci téže barvy. Pokud se tak stane, místo přidání čtvrté kostky se nemoc šíří do přilehlých měst a to tak, že se po jedné kostce přidá do každého sousedního města.

Pokaždé, když dojde k pandemii, posuňte žeton pandemie na počitadle pandemií. Pokud počet šíření dosáhne osmi (žeton se dostane na symbol lebky), hra okamžitě končí porážkou všech hráčů. Stejně tak hráči prohrají, pokud není v zásobě dostatek kostek, které by bylo možno na hrací plán přidat.

Řetězová reakce
Pokud by kterákoliv z nově přidaných kostek způsobila, že počet kostek téže barvy by ve vedlejším městě přesáhl tři, způsobí to pandemickou řetězovou reakci. Každé město v kterém se překoná počet kostiček projde pandemií v rámci jedné řetězové reakce jen jednou.

Příklad:
V Alžíru došlo k pandemii cholery. Radek musí položit černé kostky do všech přilehlých měst: Madridu, Paříže, Istanbulu a Káhiry. Káhira má bohužel též již tři černé kostky cholera, a proto přidávaná kostka způsobí pandemickou řetězovou reakci.

Radek tak musí přidat po jedné černé kostce též k městům přilehlým ke Káhiře. Již nepřidává kostku do Alžíru (protože každé město může šířit nemoc během řetězové reakce jen jednou), ale musí přidat jednu do Istanbulu (který má nyní tři) a dalších měst, která se na obrázek nevešla. Naštěstí pro Radka a jeho spoluhráče v žádném z těchto měst nedochází k další pandemii. Radek posune žeton pandemie na počitadle pandemií o dvě políčka, protože tento tah došlo ke dvěma pandemiím. Radek odloží všechny tři karty a ukončí tak svůj tah.

KONEC TAHU
Jakmile jsou vyhodnoceny všechny karty infekcí, umísti je na odkládací balíček infekcí. Tvůj tah skončil. Hraje hráč po tvé levici.

KONEC HRY

Porážka

Hra okamžitě končí prohrou hráčů, jakmile nastane jedna z následujících situací:
 1. Hráč má přidat kostku nemoci na hrací plán, ale v zásobě již žádné nezbyly.
 2. Nastane osmá pandemie (žeton se na počitadle pandemií dostane na lebku).
 3. Nezbývají již žádné karty v balíčku hracích karet a hráč musí sejmout.
Vítězství

Hráči kolektivně vyhrají, pokud se jim podaří vynalézt lék na všechny nemoci (antrax, břišní tyfus, SARS i choleru). Hráči nemusí vyléčit všechna města, aby vyhráli. Vítězí v okamžiku, kdy je vynalezen čtvrtý a poslední lék.

VARIANTA PRO JEDNOHO HRÁČE

Hra je určena dvěma až čtyřem hráčům, vřele ale doporučujeme vyzkoušet si ji i v jednom. V tomto případě hráč může hrát s libovolným počtem postav (ideálně pak čtyřmi) s určenými rolemi jako při hře více hráčů, všechny postavy ale řídí on sám. Karty, které by běžně hráči měli v ruce, si nechá vyložené pro každou postavu zvlášť. Aplikují se všechna pravidla jako v běžné hře, především omezení počtu karet pro jednotlivé postavy.

Uveřejněno s laskavým souhlasem společnosti Albi.

Odkazy:

Související články:Chcete si hru Pandemic koupit?

Pandemic lze pořídit v e-shopech za cenu od (Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>


Chcete si koupit rozšíření Pandemic – nové hrozby?

Pandemic - Nové hrozby lze pořídit v e-shopech za cenu od (Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>


***

1 komentář:

Jozef Kundlak řekl(a)...

Aarrrghhh... let raketoplánom!
To v pravidlách už dávno nemalo byť!

Keď už tak "kyvadlový let", alebo "firemný let".